Home Curriculum
Vitae
Klassieke Homeopathie Onze
Diensten
Onze
Tarieven
Vaknieuws Contact Onze
Praktijk

Curriculum Vitae

Aanvankelijk heb ik als wiskundeleraar in het middelbaar onderwijs gewerkt. Na een zeer ernstige ziekte en genezing door homeopathie ben ik me gaan verdiepen in deze vorm van alternatieve geneeskunst. Na een tiental jaren praktijk als homeopatisch genezer heb ik van 1995 tot 2001 aan de Universiteit Maastricht de opleiding tot regulier arts met goed gevolg afgelegd.

Ik ben dus nu arts die ook homeopatisch werkt, u maakt zelf de keuze. Indien er mijns inziens verder onderzoek nodig is, zal ik dat zelf doen: suiker, urine, bloeddruk e.a.. Vaak zal ik echter ook patiënten doorverwijzen naar het reguliere circuit voor verdere testen.

Ik wens u een vruchtbare en prettige samenwerking toe en hoop uw leven te kunnen verrijken.

Piet van Herten

© Copyright 2009 - Praktijk voor Homeopathie Piet van Herten