Home Curriculum
Vitae
Klassieke Homeopathie Onze
Diensten
Onze
Tarieven
Vaknieuws Contact Onze
Praktijk

 

Homeopathie in het Nieuws

Deze pagina zal vooral items aan de orde stellen waarover door patiënten veel vragen gesteld worden, waar kranten actuele aandacht aan besteden of wat verder hotnews is. Te denken valt aan homeopathie en het wetenschappelijk bewijs ervan; alternatief en regulier: kat en hond of toch anders.

Nieuw: Op 23 mei komt er een proces van Coutinho(Nederlans viroloog en baas van het RIVM,  en het RIVM(Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) waarvan de kosten met belastingcenten worden betaald en de gedaagde huisarts Hans van der LInde die voor de eigen verdediging moet opdraaien. Zie onder. (Inmiddels is huisarts Hans van der Linde vrijgesproken door de rechter; hij mag dus beweren dat inenten voor de griep, maar ook voor  veel andere vaccinaties alleen maar het inspuiten met gebakken lucht is.)

1) Het fabeltje cholesterol

2a) Ooit van ghostwriting gehoord? Persbericht van GS(=gezonde scepsis).

2b) Antibiotica de bedreiger van onze gezondheid. (O.a. EHEC, MRSA, NDM 1, e.a. resistente bacterieën die ons leven meer en meer gaan bedreigen) ( zie ook 6 weetjes)

3) Artikel "Limburger" 25 mei 2010: Zeg niets verkeerd in de medische wereld of uw kop zal rollen.

4) Laat uw 12 jarige dochters niet inenten!!!

5) VACCINEREN MET GEBAKKEN LUCHT!!  (Artikel van huisarts Paul van Dijk in de Limburger)

6) Weetjes.

7) Homeopathie serieus genoeg voor een fel debat. (Artikel in dagblad Trouw d.d. 12-7-12) (Nieuw: 15 juli 2012)

NIEUW: Huisarts Hans van der Linde heeft met enkele artikelen, die zijn gelijk aantonen, in de hand in de tv-programma's Kassa en het EO-programma moraalridders beweerd dat de jaarlijkse griepprik een farce is. Geen enkele wetenschappelijke achtergrond voor het inenten. Tevens stelde hij dat niet alleen het nut van de jaarlijkse griepprik niet bewezen is, maar ook dat Coutinho en het RIVM grote zakelijke belangen hebben bij deze inentingscampagne.

Met het proces wil men van der Linde monddood maken, terwijl hij het recht aan zijn zijde heeft.

Het programma Kassa heeft zich al achter de aangeklaagde huisarts geschaard en enkele hoogleraren hebben het RIVM gevraagd om dit onzinnige proces te stoppen. Tot op heden: geen resultaat.

Intussen is een bemiddelingspoging door een rechter in Middelburg mislukt en is het wachten op de 23ste mei.

Het is een paranoïde wereld aan het worden, waarbij een burger die iets beweerd wat de overheid(regeringen) niet aanstaat, notabene met bewijsstukken in de hand, aangeklaagd kan worden. Geld en macht regeren deze aardbol en het individu is volkomen ondergeschikt. 

 

Ad1) Het fabeltje cholesterol.

 Er worden jaarlijks in Nederland 10 miljoen recepten uitgeschreven voor een cholesterolmiddel. Dit betekent dat er 2 miljoen landgenoten zijn die dagelijks een cholesterolremmer slikken. Zeer waarschijnlijk nemen 1,9 miljoen dit middel in, terwijl dit of geen effect heeft voor hun gezondheid of een kleine aanpassing in hun leefgedrag zou het slikken overbodig maken.

Een groot onderzoek uitgevoerd door internist E.Sijbrands bracht aan het licht dat in de jaren 20 van de vorige eeuw zelfs een torenhoog cholesterol geen invloed had op de levensverwachting. Er bleek dat cholesterol pas gevaarlijk is in combinatie met andere risicofactoren. Pas als je 3 of meer van deze factoren hebt, is er een verhoogd risico op  het verkrijgen van hart-en of vaataandoenigen. De volgende risicofactoren zijn dus voor de gezondheid pas belangrijk als je er 3 of meer hebt.

Risicofactoren: 1) Diabetis (dus suikerziekte)

                        2) Alcoholmisbruik

                        3) ROKEN

                        4) Overgewicht

                        5) Weinig bewegen

                        6) Teveel vet eten

                        7) Pilgebruik vooral in combinatie met roken

                        8) Erfelijkheid (Hart-en vaatziekten in de familie)

                        9) Mannelijk geslacht heeft ook een groter risico.

                        10) Bloeddruk hoger dan 160/100

                        11) Constant verhoogde stress

Stel je rookt, beweegt niet veel en hebt een verhoogd cholesterol dan is het meer gaan bewegen al voldoende om niet meer in de risicogroep voor hart-en vaataandoeningen te vallen, en dus niet het slikken van een cholesterolremmer. Vaak zullen minder vet gaan eten en/of meer bewegen en/of stoppen met roken al voldoende zijn om uit de risicocategorie te komen.

Het is triest om te constateren dat wij erg ongezond leven en dat pillen moeten zorgen om de schade te beperken. Nog triester is het om te zien dat veel artsen hierin meegaan en veel te snel medicijnen meegeven waaraan je vervolgens een leven lang  vast zit.

Ad 2a) Ghostwriting.

Ghostwriting betekent dat de onderzoeksresultaten over de werking van medicijnen geschreven worden door een wetenschapper, die van het onderzoek zelf niets af weet. Hij zuigt a.h.w. een verhaaltje uit zijn duim om de eerste berichten over medicijnen die nieuw op de markt komen, positief te kleuren. Gevreesd wordt dat ghostwriting al bij meer dan 50% van de medicijnonderzoeken gebruikt wordt. Vaak bedenkt het farmaceutisch bedrijf al wat de uitkomst van een onderzoek moet zijn, nog voordat enig onderzoek gedaan is. Niet de proefpersonen maar de patiënten zijn de proefkonijnen. Als er daarna tientallen doden vallen wordt er ingegrepen.

Onlangs kwam aan het licht dat een handboek uit de psychiatrie dat ook op Nederlandse universiteiten gebruikt wordt middels ghostwriting tot stand gekomen is. Professionele schrijvers in dienst van de farmaceutische industrie hadden het boek geproduceerd, de schrijvers die vermeld stonden als auteur hadden met het boek niets van doen. Je manipuleert op deze manier artsen, wetenschappers tot zelfs universiteiten toe. Dit is uiteraard misdaad op grote schaal. Regeringen en andere instanties doen er niets aan, zij eten immers uit dezelfde ruif.

 Ben als patiënt gewaarschuwd dat u geen medicijnen neemt of ze moeten al 10 jaar op de markt zijn. U wordt ongewild als proefpersoon gebruikt ook al beweerd uw arts van niet. Het is zover gekomen dat geen enkele arts meer kan overzien of  een nieuw medicijn echt is uitgetest of dat het resultaat door ghostwriting tot stand gekomen is. Zie ook de Website: www.medicijngebruik.nl

Ad2b) MRSA, ESBL, en de superbacterie(nieuw).

A) MRSA is de afkorting voor meticilline resistente staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus is een bacterie die bij ieder mens kan voorkomen. MRSA is een beestje uit deze S.A-stam die resistent is geworden tegen anti-biotica.

Wat is de oorzaak?

a) Door veelvuldig ab-gebruik is een deel van de SA resistent geworden.

b) Door veroudering van de bevolking. (De mensen worden vatbaarder)

c) Door frequentere en langdurigere operaties.

d) Door langdurige infusen, verblijfskatheters en beademing ontstaan er makkelijker infecties.

e) Concentratie van ernstig zieke patiënten op bepaalde afdelingen. Urologie, intensive care en geriatrie bijvoorbeeld.

f) Verslapping van de aandacht voor zorgvuldige hygiëne.

Zeer zware breedspectrum-AB bieden nog uitkomst. Voor hoelang nog? Het immuunsysteem wordt steeds verder verzwakt waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

Wat is de oplossing?

a) UIterste hygiëne zeker bij operaties.

b) Geen AB-gebruik bij zelfgenezende aandoeningen zoals: griep, verkoudheden, keelontsteking, oorontsteking, blaasontsteking enz..

c) Hoed je voor buitenlandse ziekenhuizen.

d) AB-gebruik in de veeteelt terugdringen. (Geld zeker voor de ESBL).

e) Kippenvlees goed door en door verhitten, zodat de ESBL wordt gedood.

f) Ben zeer voorzichtig bij de hygiéne bij injecties. (drugsgebruik, prostitutie)

g) Vaker en ook in eerste instantie kiezen voor Homeopathie. Hou AB achter de hand voor zeer ernstige aandoeningen die met homeopathie niet genezen. Weinigen weten dat homeopathie ook werkt bij ernstige klachten zoals longontstekingen, hersenvliesontstekingen e.a.

h) Ons jachtige leven eist bijna dat we vandaag ziek zijn en morgen weer beter. Bedenk echter een oude wijsheid ontsproten uit de koker van artsen: Bij een griep, een verkoudheid of andere infecties ben je met AB in een week beter. Gebruik je geen AB dan gaat de klacht binnen 7 dagen vanzelf over.

B) ESBL is de afkorting van Extended Spectrum Beta-Lactamase

Deze bacterie produceert enzymen die de AB afbreken. Deze ESBL is ook een ziekenhuisbacterie. 95% van het kippenvlees is er mee besmet.

Oozaken:

a) Veelvuldig en onnodig AB-gebruik in de veeteelt. Bij de kippen bijvoorbeeld zit AB constant in het drinkwater. AB levert de veeteelthouder nl. ook gewin in zijn beurs. Piepkuikens zijn nl. eerder slachtrijp!

b) Ziekenhuis e.a. slechte hygiëne.

Wat is de oplossing?

a)  Zie boven bij de MRSA.

b) Zeer zware AB bieden nog uitkomst, gevaar is wel dat de gewone AB niet meer werken. Tegen de tijd dat de oplossing gevonden is, is de patiënt zo ziek dat hij overlijdt.

c) Vooral homeopathie kan uitkomst brengen.

C) De superbacterie. Begin augustus zijn er publicaties geweest van een superbacterie waartegen geen enkele AB is opgewassen. In de VS, Canada en Australië zijn er reeds doden te betreuren a.g.v. deze bacterie die tegen elke AB bestand is. Deze superbacterie is ook weer een variant van de Staphylococcus aureus. UIteindelijk blijken bacteriën slimmer dan mensen. Als wij geen halt weten toe te roepen aan het oneigenlijk gebruik van AB, dan zal de zegen der mensheid ontwikkeld door Flemming in 1929 nog voor zijn eeuwfeest tot een gesel der mensheid zijn geworden. Een eenvoudige blaasontsteking of een lichte longontsteking het kan je dood betekenen als je drager van deze bacterie bent. Veel Amerikanen lopen al met dit zwaard van Damocles boven hun hoofd rond. Voorwaar geen prettige gedachte. 

Ad 3) Arts in Engeland 12 jaar na een onderzoek waarop hij gepromoveerd was, om dit zelfde artikel uit het ambt gezet.

 

Ad 2:  In Engeland is een 53-jarige arts: Andrew Wakefield uit zijn ambt gezet. Hij heeft in 1998 een onderzoek gedaan naar vaccinatie tegen BMR (bof,mazelen en rode hond). De uitkomst van dit onderzoek bracht aan het licht, dat inenten kan leiden tot autisme en darmproblemen. Niets mis mee zul je denken. Zo dacht ook een wetenschappelijke commissie van het gezaghebbende medische tijdschrift: "The Lancet" Het artikel werd geplaatst. Wat blijkt: er laten steeds minder mensen hun kinderen inenten tegen BMR en in 2010 trekt The Lancet het artikel over vaccinaties in, noemt het onderzoek controversieel en de arts moet voor de tuchtraad komen. Resultaat: de man wordt uit zijn ambt gezet omdat hij het aanzien van de beroepsgroep heeft geschaad. Twaalf jaar na dato wordt deze man gepakt. De medische wereld kun je met recht een beerput noemen. Wellicht dat in de toekomst alle artsen geschorst worden omdat wij in onze jeugd aan de fles geweest zijn en zodoende het ambt geschaad hebben.

 

Ad 4) Inenten van meisjes van 12 jaar. Misdaad tegen uw kroost!!

Vanaf 15 maart heeft minister Klink het inentingsprogramma rond. Zembla, een t.v.-programma onthult dat het advies om te gaan inenten is beïnvloed doordat wetenschappers met banden met vaccinatieproducenten erbij betrokken waren. Klink geeft toe dat vier adviseurs betaald werden door de farmaceutische industrie. Om de bijwerkingen en de werkingen van zo'n medicijn te onderzoeken zou je een grote groep meisjes van 12 jaar moeten inenten en een even grote groep niet inenten en deze beide groepen 40 jaar volgen. Het spreekt vanzelf dat dit niet gebeurd is. Je ziet hier dat niet alleen farmaceutische industrie maar ook regeringen doordrammen om medicijnen op de markt te krijgen. Zo'n inenting is je reinste flauwekul. Alleen de fabrikant en de inentende artsen worden er (financieel) beter van. Zullen er geen mensen zijn die zich afvragen wat ze hun 12-jarige dochter aandoen? Misschien is homeopathie iets voor u.

 

ADVIES: LAAT UW DOCHTER NIET INENTEN

a) Met een uitstrijkje dat binnenkort vanaf 30 jaar wordt aangeboden is baarmoederhalskanker voor 100% te genezen.

b) Er is vooralsnog geen enkel bewijs dat het vaccin kanker voorkomt. Ook van eventuele nadelige gevolgen is niets bekend. Uw kind dient hooguit als proefkonijn.

c) In veel gevallen veroorzaakt een ander virus kanker dan dat in het vaccin.

d) Vaak gaan na inenting andere virussen actief worden. De kans dat er een veel resistenter virus de kop op steekt, is zeer wel aanwezig. Ook dit is nooit onderzocht.

P.S. U kunt alles over baarmoederhalskanker en andere vaccinaties (o.a.griep) nog eens uitgebreid nalezen op de volgende sites: www.tinussmits.nl en www.nvkp.nl . U kunt op de rode tekst klikken en u komt op de genoemde sites terecht.

Best vreemd eigenlijk: in de kwestie Sylvia Millecam valt de medische wereld over al het alternatieve heen inclusief homeopathie, die er ook nog eens niets mee te maken had. Bij het massaal inenten wordt iedereen vanuit deze medische hoek bedonderd en je hoort amper kritische geluiden. Alle kritiek waar de homeopathie al eeuwen mee bekogeld wordt, kan hier ingezet worden om het baarmoederhalskankervaccin te bestrijden. Meten met twee maten? Heel hypocriet naar de splinter in iemand anders zijn oog kijken en de balk in je eigen oog vergeten? Wees wijs: Laat je eigen dochter niet als proefkonijn gebruiken.

 

AD 5) VACCINEREN MET GEBAKKEN LUCHT.

Inderdaad u leest het goed: Jaarlijk worden miljarden mensen over de hele wereld bedonderd door ze in te enten met een stof die geen werking, maar wel bijwerkingen heeft. Hoe komt dat dat wij zo naiëf zijn en de onware beweringen uit de medische hoek zo slaafs volgen? Huisarts Paul van Dijk tracht een antwoord te geven. Overigens heb ik dit reeds jaren beweerd op deze pagina en dit is eindelijk eens een hart onder de riem uit de reguliere medische wereld.

Enkele beweringen van Paul van Dijk in de Limburger:

1) Ikzelf ben 60+ en heb evenals veel van mijn collega's nog nooit een griepprik laten zetten.

2) Zonder de prik zouden er iedere winter 2000 griepdoden te betreuren zijn aldus de "leugenachtige"berichten. In de 30 jaar als huisarts geven de statistieken nooit meer als 100 á 200 doden aan.

3) Wij als huisartsen mochten nooit uit de school klappen, want dan nam de medische sharia maatregelen. (Zie ook artikel 2 op deze pagina)

4) Nu hebben enkele virologen waaronder prof.Schellekens en de Belgische epidemioloog Bonneux bij Zembla aangetoond met bestaande onderzoeken dat er nooit enig bewijs gevonden is voor de werkzaamheid van de griepprik.

5) Raar eigenlijk dat mensen uit de medische wereld die homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen constant aanvallen omdat er geen bewijs zou zijn. Indien er miljarden te verdienen zijn, bewandelen zij de paden die ze normaal te vuur en te zwaard bestrijden.

6) Er zijn verschillende dubbelblinde onderzoeken die aantonen dat er van de griepprik geen enkele werking uitgaat.

 

WAAROM DAN TOCH DEZE INJECTIE ONDER DE GOEDGELOVERS?

 

1) De overheid wordt geadviseerd door mensen als Osterhaus die vennoot zijn in bedrijven die grof verdienen aan de griepspuit.

2) Eigen toevoeging: Mensen uit de overheid worden  gesponsord door de medische bedrijven. Na je regeerperiode wachten er commissariaten bij de farmaceutische bedrijven.

3) Als je mensen angst aanjaagt heb je makkelijk volgelingen. De medische kliek heeft de angstcultuur van de kerken overgenomen. "De dokter zal het toch wel weten" Niemand staat er bij stil dat je door de doktoren bedonderd wordt.

.

Van Dijk besluit met:

De jaarlijkse griepprik heeft een hoog Urbanusgehalte: De Belgische komiek strooide wit poeder rond zijn akkers waarop de buurman vroeg: "Wat doet gij daar?"Waarop Urbanus antwoordde: "Ik strooi poeder zodat er geen olifanten op mijn land komen". "Maar Urbanus ik heb hier nog nooit olifanten gezien", zei de buurman. "Ge ziet het buurman, goei poeder, goei poeder".

LOSSE WEETJES:

1) Van allerlei chronische ziekten als kanker, artritis, hartkwalen, Parkinson e.a. vermoedt men dat ze veroorzaakt worden door blootstelling aan chemicaliën en andere invloeden uit het milieu, die eerder hebben plaatsgevonden.

2) Een recent voorbeeld: Amerikaanse soldaten die terugkeren uit Afghanistan blijken frequent kanker te ontwikkelen. Oorzaak: Hun pakken waren gedrenkt in een chemische vloeistof om hun zo beter te beschermen tegen de chemische oorlogvoering van de Taliban.

3) Het overlijden aan een negatieve reaktie op geneesmiddelen is hard op weg om doodsoorzaak nummer 1 te worden.

4) In 2005 besteedde de V.S. meer dan 2 maal zoveel aan gezondheidszorg als welk ander land ook. Toch staat de Amerikaan slechts 46ste op de lijst van te verwachten levensverwachting. En op de 42ste plaats wat kindersterfte betreft.

5) In 2002 was de gezamenlijke winst van de 10 grootste geneesmiddelen fabrikanten hoger dan de gezamenlijke winst van de 490 andere grootste bedrijven die op de Fortune-500-lijst stonden. De 10 grootste bedrijven op de Fortune-500-lijst zijn alle geneesmiddelfabrikanten.

6) Rond 1900 is kanker doodsoorzaak nummer 9, het betreft 3 % van alle doodsoorzaken. Borstkanker treft in 1960, vrij recent nog, slechts 1 op de 20 vrouwen, nu is dat 1 op de 3. (Denk aan de anticonceptiepil)

7) Vaccinatieadditieven zijn kwik, aluminium, formaldehyde en o.a. ethyleenglycol(=antivries) Deze stoffen zijn in verband gebracht met autisme en ADHD. Onstoren hiervan is mogelijk middels de homeopatische CEASE-therapie.

8) Via vaccinaties krijgen kinderen al de totale hoeveelheid kwik binnen die voor een heel mensenleven als maximum toelaatbaar geadviseerd wordt.

9) De mensen in landen met een slechte gezondheidszorg met name in Midden-Amerika (Bijv. Panama, Nicaragua e.a.) hebben een hogere levensverwachting dan wij in het Westen en veel hoger als de inwoners van de VS.

10) Eigenlijk erg vreemd als je bedenkt dat de top van onze levensverwachting ook nog eens enkele jaren vertekend wordt door: Bypasschirurgie, pacemakers, beademingsmachines, nierdialysesystemen, enz. enz..Door deze ontdekkingen leven wij niet langer dankzij de medische industrie, maar ondanks.

11) In de E.U. vallen jaarlijks 25000 doden door antibiotica-resistente bacteriën.

12) De grootste oorzaak van 11) is verkeerd voorschrijfgedrag.

13) In ziekenhuizen komt de helft van verkeerd voorschrijfgedrag voor. Wees dus op uw hoede als u in het ziekenhuis ligt.

14) Recent onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 25% van alle mensen die een middel tegen hoge bloeddruk slikken, dit voor niets doen omdat zij geen hoge bloeddruk hebben.

15) Een of twee metingen volstaan vaak om medicatie voor te schrijven, terwijl zo'n meting slechts een momentopname is.

16) Ik ben bang dat dit voor alle medicatiegebruik geldt.(Zie ook punt 17)

17) Tijdens mijn stage in 2000 op de afdeling geriatrie van Het AZM in Maastricht zei de professor van de afdeling tegen de internisten i.o. en de co-assistenten: "De patiënten die hier binnenkomen slikken allemaal 3á4 tot wel 10 verschillende medicamenten. Ik wil dat jullie zorgen dat als deze mensen het ziekenhuis verlaten, zij nog slechts 2 verschillende medicijnen krijgen. Het wonder was dat dit bij bijna iedereen lukte.

 

7) Huib van den Doel oud-directeur van de Nationale ziekenhuisraad stelt in zijn artikel in Trouw: nooit zal een alternatieve arts de reguliere zorg verwerpen, terwijl dat omgekeerd dagelijks gebeurd en wel met zo'n heftigheid dat je je kunt afvragen waarom men er zo op gebeten is? Äls homeopathie zo nietszeggend en niet-werkend was als reguliere artsen beweren, waarom moet er dan zo'n strijd tegen gevoerd worden?

Volgens van den Doel is het met het voortschrijden van de huidige wetenschap nog slechts een kleine stap om het mechanisme van de homeopathie exact in kaart te brengen. Het bewijs dat homeopathie werkt is al eerder in tal van weteschappelijke onderzoekingen aangetoond.

Zij die homeopathie en andere alternatieve therapieën  van oplichting betichten slaan de plank flink mis. De farmaceutische industrie en producenten van nieuwe technologieën verdienen dit etiket van oplichting in de eerste plaats.

Met de veranderingen en de snelheid waarmee de huidige wetenschap voortschrijdt is het nog slechts een kwestie van zeer korte tijd dat de natuurkundige onderzoekingen homeopatische middelen de verdiende eer zullen geven. Aldus Van den Doel op 12 juli 2012 in Dagblad Trouw.

  

 

 

© Copyright 2009 - Praktijk voor Homeopathie Piet van Herten • MS Internet Explorer™ optimised • Produced by SoloMiJo